Contributie en ledenadministratie

Aanmelden en opzeggingen

Aanmelden en opzeggen kan door contact op te nemen met:

Henk Koehorst
De Rietgans 105
7905 GP Hoogeveen

0528-230923

Opzeggen kan schriftelijk of per email, tenminste 1 maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier dat bij coördinatoren en trainers te verkrijgen is.

Het inschrijfformulier is ook op de site te verkrijgen als "invulbaar" pdf bestand.

U kunt het digitaal invullen (dat vergroot de leesbaarheid), uitprinten, handtekening zetten en inleveren.

Inschrijfformulier jeugd

Inschrijfformulier senioren

 

Contributies seizoen 2018/2019

De contributie wordt per kwartaal, per automatische incasso of per acceptgiro geïnd. U kunt er ook voor kiezen om de contributie zelf over te maken. Hiervoor ontvangt u dan per kwartaal een factuur van ons.


Girorekening Smash: NL80INGB0005226104

 

De duur van uw lidmaatschap is voor minimaal 1 seizoen dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli en wordt automatisch verlengd.

 

Groepen

Jeugd Kwartaal Seizoen
Starters € 34,00 € 136,-
Wedstrijd € 39,00 € 156,-
Senioren
Recreanten woensdagochtend € 34,00 € 136,-
Recreanten één avond (ma, di of do) € 43,00 € 172,-
Recreanten twee avonden € 64,50 € 258,-
Wedstrijdspelers * € 45,75 € 183,-
Toeslagen
Competitie senioren € 14,50 € 58,-
Veren shuttles € 16,25 € 65,-

* Bij de wedstrijdspelers komen de toeslagen voor competitie en/of veren shuttles over de basiscontributie heen.

 

Bondscontributie

Een keer per seizoen wordt er bondscontributie geïnd. Doorgaans zal dit gebeuren samen met de contributie-inning van het 3e kwartaal (begin februari). 
 
Als vereniging zijn we lid van de bond en dat heeft als gevolg dat al onze leden ook lid van de bond moeten worden. Dit brengt ons als vereniging vele voordelen. Welke voordelen dit zijn kunt u hier lezen.
 
Voor 2018 bedraagt de bondscontributie per lid € 10,50 per jaar. 
 
Deze zult u moeten betalen indien u op enig moment gedurende het kalenderjaar 2018 actief lid bent van badmintonvereniging Smash.
 

 

Muntjes

Omdat wij als vereniging flexibel willen zijn in het aanbieden van badminton hebben wij een muntsysteem ingevoerd. Tegen betaling van € 12,- krijg je vier muntjes. Tegen inlevering van een muntje kan er extra gespeeld worden op de andere avonden. Er zit geen uiterste "gebruiksdatum" aan de munten.

Ga voor meer informatie naar de coördinator van die avond. Wie dit zijn, is te vinden op de pagina: Bestuur en commissies > recreantencommissie.

Zoeken

Snel iets vinden op de website? Probeer het via de zoekfuntie…

Nieuwsbrief

Laatste nieuwsbrief:
Nieuwsbrief September 2018

Laat hier uw email adres achter en ontvang bij de volgende zending automatisch onze nieuwsbrief!

Direct contact

Wij worden trots gesponsord door