Over de starterscompetitie

De bedoeling met het instellen van deze klassen is om die spelers die minder ervaren zijn of nog helemaal geen ervaring hebben in de sport een betere kans te geven in de competitie en de competitie toegankelijk te maken voor alle jeugd.

De 5e klasse is uitsluitend bedoeld voor de beginnende speler, die maximaal 1 jaar de badmintonsport beoefent. De 4e klasse is bedoeld voor spelers die 1 tot maximaal 2 jaar de badmintonsport eoefenen en nagenoeg geen competitie ervaring hebben. Tevens komen in deze klasse de spelers, die na de komende competitie vanuit de 5e klasse doorstromen naar een hogere klasse.

Met het invoeren van een 5e klasse wil de RCW de verenigingen tevens een handvat geven om hun jeugdspelers bij aanmelding te verplichten om competitie te gaan spelen, zoals dat binnen nagenoeg elke sport een normale zaak is. De 5e klasse wordt dan ook een zeer laagdrempelige klasse met aangepaste zeer soepele regels. Hierbij is te denken aan bv een herkansing bij een gemiste opslag en een ruime toepassing van leeftijdsdispensatie. De teams hoeven niet gemengd te zijn (minimaal 2 jongens en 2 meisjes). Nagenoeg hetzelfde geldt voor de 4e klasse, echter zullen wij vanaf die klasse de regels iets minder soepel maken om een goede doorstroming naar een 3e klasse of hoger van de reguliere competitie mogelijk te maken.

In deze 4e en 5e klasse zullen de poules kleiner worden gehouden (4 à 5 teams i.p.v. 8), zal de competitie voor de teams in deze klassen pas na de herfstvakantie beginnen en hoeven de teams niet eerder dan uiterlijk 1 oktober 2011 te worden aangemeld.

 

Competitie

Eind september worden de teams voor de starterscompetitie samengesteld, zodat deze competite na de herfstvakantie kan beginnen. De teams van de starters zijn te vinden onder Jeugd - Competitieteams.

Zoeken

Snel iets vinden op de website? Probeer het via de zoekfuntie…

   

Dit is onze sponsor