Jeugdsportfonds

De gemeente Hoogeveen zet vanaf 2014 extra in op het jeugdsport- en cultuurfonds. Hierdoor wordt deelname aan sportieve en culturele activiteiten mogelijk voor alle kinderen en jongeren uit de gemeente Hoogeveen. Als er binnen een gezin geen geld is om te sporten of deel te nemen aan cultuuractiviteiten is het fonds een erg praktische oplossing. Professionals uit o.a. de sport, zorg en welzijn kunnen optreden als intermediair en namens een gezin een aanvraag doen bij het fonds. Het fonds zorgt vervolgens voor de financiële afhandeling. Dit doen zij door rechtstreekse betaling van contributie aan de aanbieder en/of bonnen voor materiaal. Dit kan tot een maximaal bedrag van €225,- (sport) of €425,- (cultuur) per jaar.

Intermediairs
Het team van sport-combinatiefunctionarissen van de gemeente treedt al vaak op als intermediair, onder andere vanuit het project ‘Sport JIJ ook?’, en heeft zodoende veel ervaring met aanvragen bij het fonds. Gezinnen, aanbieders, scholen en andere organisaties binnen het sociale domein kunnen daarom na signalering verwijzen naar de combinatiefunctionarissen via het e-mailadres sport@hoogeveen.nl. De combinatiefunctionaris treedt vervolgens in overleg met het gezin op als intermediair om de aanvraag te doen, indien het kind hiervoor in aanmerking komt.

Klik hier voor meer informatie.   

Zoeken

Snel iets vinden op de website? Probeer het via de zoekfuntie…

   

Dit is onze sponsor